LHL Omsorg - St. Hanshaugen omsorgssenter

St.hanshaugen omsorgssenter søker psykolog/psykologspesialist

St.hanshaugen omsorgssenter søker psykolog/psykologspesialist

På et sykehjem vil du som psykolog jobbe med et meget variert spekter av psykiske lidelser, alt fra psykoselidelser til lettere angst og depresjon. Prevalensen av sykdom som gir kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer er også meget høy, og det er en fordel å være interessert i slike problemstillinger.

Som psykolog på sykehjem bør du like å jobbe både individuelt og på nettverksnivå. I denne jobben er målsettingen like ofte å bidra til økt livskvalitet og tilrettelegge for godt samarbeid mellom beboer og nettverket rundt, som bedring gjennom individuell samtalebehandling. Det er behov for begge deler.

Jobben innebærer å være fleksibel og tilpasningsdyktig. Ofte kreves oppsøkende arbeid, både i kontakt med beboere og personalet. Endel sykehjemsbeboere har kognitive vansker eller kommunikasjonsvansker, som krever at samtaleform og behandlingsmål tilpasses til deres individuelle funksjonsnivå.

Vi har ledig 50 % vikariat i et år.

Oppgaver

 • Gjøre vurderinger av psykisk og kognitiv funksjon hos sykehjemmets beboere.
 • Jobbe nettverksbasert i problemstillinger med beboere, med fokus på personbasert omsorg, tverrfaglighet og livskvalitet.
 • Individualterapi for beboere med psykiske plager.
 • Tilby eksistensiell samtale til døende beboere som ønsker dette.
 • Undervisning og veiledning av ansatte.
 • Bistå i pårørendearbeid.
 • Inngå i tverrfaglig team og legevisitt.
 • Bidra inn i sykehjemmets «Tryggere hverdag» -prosjekt med fokus på veiledning av ansatte for forebygging og håndtering av utagering.
 • Kartlegging og utredning av demens på et førstelinjetjeneste-nivå.

Ferdigheter

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsegenskaper og evnen til å jobbe i team
 • God kommunikasjon med pasienter og samarbeidspartnere
 • Utviklingsorientert og ser muligheter
 • Arbeider selvstendig og målrettet

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som psykolog
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Det er en fordel om du

 • Har erfaring fra arbeid med pasienter med sammensatte behov
 • Har erfaring med å jobbe med eldre, eller med lignende målgrupper hvor helsepsykologi, nevropsykologi eller nettverksbasert arbeid er særlig relevant
 • Erfaringer fra arbeid i pleie eller miljøterapi kan også være relevant.

Vi tilbyr

 • Gode kolleger og et trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med mye rom for selvstendig arbeid og egen organisering av arbeidsdagen
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å avtale ekstern veiledning med spesialist i et omfang tilpasset stillingsstørrelsen

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.07.2021

Tiltredelse:

06.09.2021

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Jill Skøyum Rugås

mob: +47 92035810

Adresse:

Collettsgate 52 0456 Oslo