LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Rehabilitering og livsstilsmedisin

Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, lungeseksjonen, søker

2 assistentleger/LIS i 100% stilling, 1 års vikariater

Aktuelt for allmennlege med behov for sykehustjeneste (godkjent tjeneste), men også for andre med interesse for fagfeltet. Inntil nå vært godkjent for 1 år i spesialisering i lungesykdommer, men det er noe usikkert hvordan dette blir ved ny utdanningsordning.

 

Kort informasjon:

LHL åpnet våren 2018 LHL-sykehuset Gardermoen, et meget moderne og tilgjengelige sykehus. Sykehuset består av kirurgisk klinikk, kardiologisk klinikk, poliklinikker og rehabiliteringsklinikk.Klinikk for rehabilitering og livsstil har tilbud både for hjerte- og lungesyke. Vi er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering.

Rehabiliteringsklinikken har plass til 95 pasienter med lungesykdom. I tillegg har vi egne team med 45 hjertepasienter. Vi jobber i tverrfaglige team. Innen legestaben finnes spesialister i indremedisin / lungesykdommer, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, kardiologi og allmennmedisin.
Legestaben i  lungerehabilitering består for tiden av 7 overleger og 4 LIS.

Rehabiliteringsklinikken har et godt miljø med spennende arbeidsoppgaver. Vi har gode muligheter for utredning av utfordrende lungesykdommer og har blant annet et meget godt respirasjonsfysiologisk laboratorium.

For tiden har vi 11-delt vaktordning med tilstedevakt. Stillingen rapporterer til avdelingsoverlegen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utredning, behandling og rehabilitering av lungesyke
 • Daglig drift av pasientteam
 • Undervisning for pasienter og personale
 • Delta i undersøkelser ved respirasjonsfysiologisk laboratorium

Kvalifikasjoner og kompetanse:

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig flytende

 Personlige egenskaper:

 • Nøyaktighet, struktur og evne til å ta ansvar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr:

 • Faglige og varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglig miljø innen kompleks lungerehabilitering
 • Gode lønns- og pensjonsavtaler
 • IA-bedrift

 Ytterligere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsoverlege Aina Kjensli, tlf. 91748596 eller epost: aina.kjensli@lhl.no

 

 

 

 

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Vikariat
Søknadsfrist:
23.01.2019
Tiltredelse:
15.02.2019
Arbeidssted:
LHL-sykehuset Gardermoen
Kontaktpersoner:
Aina Kjensli
mob: 91748596
Odd Andre Wathne Ankerstjerne
mob: 41233022
Tilbake til toppen